Hỡi các người con của vũ trụ, dòng chảy thời gian đã đẩy các con quay ngược về sông trầm tưởng. Sau lưng con là dĩ vãng đã mất đi, trước mặt con là tương lai được tìm thấy. Hãy tiến vào đây cùng khát vọng lớn nhất của con tim mình.

all-logo-charactor
Hổ Dề
Tiểu Sử Linh Thú Vũ Khí Trang Phục Nhân Vật Âm Nhạc Hoạt Hình
content-logo

Nữ Tướng

Bát Nàn

Linh Thú

Trăn

Vũ khí

Đao

Trang phục

ho-de-full

Trách nhiệm

Âm Nhạc

Còn Gì Để Mậ́T

00:00 04:10
Phát 00:00 / 04:10
  • Ca sỹ :
  • Sáng tác :
  • Sản xuất :

Hoạt Hình

Đang tải
Khóa
Chạ
Khóa Bát
Nàn
Khóa Hồ
Đề
Khóa Thánh
Thiên
Khóa
Chân
Khóa Phật
Nguyệt
Khóa Quý
Lan
Khóa
Chạ
Khóa Bát
Nàn
Khóa Hồ
Đề
Khóa Thánh
Thiên
Khóa
Chân
Khóa Phật
Nguyệt
Khóa Quý
Lan